Cà phê QE – 100% Robusta truyền thống dành cho quán

Đậm, vị mạnh, đắng nhẹ

150.00

Cà phê TH1 (100% Robusta)

Vị đậm, hương sâu và mạnh.

180.00

Cà phê TH2 – 100% Fine Robusta

Vị thơm, hương thanh, ngọt hậu

240.00

Bạn muốn gia nhập với chúng tôi

Sometimes this is the irony of promoting your businesses products and services, because for a fact that you want to make your business recognizable and earn more sales of course.
LIÊN HỆ

Giấy chứng nhận là một phần thưởng công bằng cho chất lượng của chúng tôi