Cà phê TH1 (100% Robusta)

Vị đậm, hương sâu và mạnh.

180.00

Columbia Supremo

SUPREMO, COLUMBIA

17.50 12.50

Espresso

SOLOLAS, GUATEMALA

17.50 12.50

Ethiopia Guji

GUJI HAMBELLA TIRITIRA GOYA, ETHIOPIA

17.50 12.50

Ethiopian Sidamo

SOLOLAS, GUATEMALA

17.50 12.50

Guatemala HHT

SOLOLAS, GUATEMALA

17.50 12.50

Bạn muốn gia nhập với chúng tôi

Sometimes this is the irony of promoting your businesses products and services, because for a fact that you want to make your business recognizable and earn more sales of course.
LIÊN HỆ

Giấy chứng nhận là một phần thưởng công bằng cho chất lượng của chúng tôi