Tự thiết kế hương vị cà phê cho riêng mình

Bạn hãy thiết kế cà phê với các loại hạt và tỷ lệ theo ý mình.

Chúng tôi sẽ chỉ rang cà phê sau khi đơn hàng của bạn được xác nhận, đảm bảo mẻ cà phê TƯƠI và THƠM không quá 48 tiếng sẽ tới tay bạn*

*Áp dụng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác có thể cộng thêm ngày vận chuyển