Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thiên Hạt Coffee thu thập thông tin khách hàng nhằm phục một hoặc tất cả các mục đích sau:

 • Hỗ trợ khách hàng quản lý tài khoản và các hoạt động trong quá trình đặt mua, thanh toán, giao nhận hàng.
 • Đảm bảo xử lý đơn hàng, cung cấp thông tin sản phẩm, các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu khách hàng chính xác hơn.
 • Gửi thông báo các sản phẩm mới, chương trình ưu đãi của chúng tôi.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trước, trong và sau mua hàng (nếu có).
 • Đo lường, cải thiện, nâng cao các dịch vụ của chúng tôi.
 • Ngăn chặn các hành vi phạm pháp.

Khi Quý khách liên hệ mua hàng, sử dụng dịch vụ, Thiên Hạt Coffee thu thập thông tin cá nhân (họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email) và thông tin sản phẩm/ dịch vụ (tên sản phẩm/ dịch vụ, số lượng, thời gian giao nhận).

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thiên Hạt Coffee chỉ thu thập thông tin khách hàng khi:

 • Khách hàng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi các thông tin phục vụ cho việc đặt mua hàng như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email.
 • Khách hàng tương tác trực tuyến với chúng tôi, thông tin được thu thập thông qua cookies và công nghệ theo dấu khác.
 • Từ những nguồn hợp pháp khác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thiên Hạt Coffee sẽ lưu trữ các thông tin do khách hàng cung cấp trên hệ thống trong quá trình cung cấp dịch vụ đến khách hàng. Đồng thời chúng tôi cũng sẵn sàng xóa bất kỳ lúc nào khách hàng yêu cầu hủy các dữ liệu này bằng cách liên hệ chúng tôi theo email info@thienhatcoffee.com.

4. Đối tượng có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Chỉ có các đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng do chúng tôi thu thập:

 • CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ THIÊN HẠT
 • Các đối tác là bên thứ ba ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THIÊN HẠT. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin phù hợp theo điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng (có thể là một phần hoặc toàn bộ thông tin) nhằm thực hiện đơn hàng và bắt buộc phải áp dụng các quy định bảo mật thông tin cá nhân, đảm bảo an ninh.
 • Nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba thực hiện một số hoạt động liên quan đến website thienhatcoffee.com. Bên thứ ba này có thể truy cập, xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình hợp tác với chúng tôi.
 • Các chương trình có tính thuê ngoài, đồng thực hiện, liên kế cho các mục đích được nêu trên luôn tuân thủ các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp thu mua và sáp nhập, hợp nhất một phần hoặc toàn bộ với công ty khác, người mua có quyền truy cập vào tất cả thông tin thuộc phạm vi cho phép mà chúng tôi lưu trữ, duy trì, trong đó có thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: nếu pháp luật yêu cầu và việc tiết lộ là cần thiết cho quá trình pháp lý, chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cá nhân một cách hợp lý.

5. Địa chỉ của công ty cổ phần cà phê Thiên Hạt

 • Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THIÊN HẠT
 • Ngày cấp đăng ký kinh doanh: 13/05/2019
 • Thành lập và hoạt động theo MST 0315671386, được thành lập ngày 13 tháng 05 năm 2019 theo quyết định của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Trụ sở chính: Số 1A Đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

6. Người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình như thế nào?

Như đã nêu trên, Thiên Hạt Coffee chỉ thu thập thông tin do khách hàng chủ động cung cấp, cookies khi khách hàng liên hệ, mua sắm tại website thienhatcoffee.com hoặc số hotline 0986 074 251 và từ các nguồn hợp pháp khác. Quý khách có thể yêu cầu bất cứ vấn đề nào liên quan đến việc tiếp cận, chỉnh sửa, hủy thông tin cá nhân bằng cách liên hệ email info@thienhatcoffee.com hoặc gọi trực tiếp đến hotline 0986 074 251.

7. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến bảo mật thông tin khách hàng

Tại Thiên Hạt Coffee, chúng tôi luôn chú trọng bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Thiên Hạt Coffee cam kết bảo mật toàn bộ thông tin khách hàng cung cấp và tuyệt đối không chia sẻ, cho thuê hoặc bán các thông tin này cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào ngoại trừ trường hợp pháp luật yêu cầu. Chúng tôi cam đoan chỉ sử dụng thông tin khách hàng phục vụ các mục đích sau:

– Cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong quá trình mua hàng và sau mua hàng

– Hợp tác với cơ quan chức năng khi pháp luật có yêu cầu.Quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân chính là trách nhiệm của Thiên Hạt Coffee. Nếu có bất kỳ thắc mắc, góp ý liên quan đến chính sách bảo mật của Thiên Hạt Coffee hoặc trường hợp thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích, vi phạm cam kết, xin Quý khách liên hệ đến hotline 0868097970 hoặc email info@thienhatcoffee.com để được hỗ trợ giải quyết.