Hệ thống Thiên Hạt Coffee

Chi nhánh Quận 11A Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh +84 868 097 970