Cà phê tự thiết kế

Arabica Cầu Đất 1000g – (TTK)

690,000

Arabica Cầu Đất 1400g – (TTK)

966,000

Arabica Cầu Đất 150g – (TTK)

103,500

Arabica Cầu Đất 2000g – (TTK)

1,380,000

Arabica Cầu Đất 250g – (TTK)

172,500

Arabica Cầu Đất 300g – (TTK)

207,000

Arabica Cầu Đất 350g – (TTK)

241,500

Arabica Cầu Đất 500g – (TTK)

345,000

Arabica Cầu Đất 600g – (TTK)

414,000

Arabica Cầu Đất 700g – (TTK)

483,000

Arabica Điện Biên 1000g – (TTK)

690,000

Arabica Điện Biên 1400g – (TTK)

966,000

Arabica Điện Biên 150g – (TTK)

103,500

Arabica Điện Biên 2000g – (TTK)

1,380,000

Arabica Điện Biên 250g – (TTK)

172,500

Arabica Điện Biên 300g – (TTK)

207,000

Trở thành thành viên của Thiên Hạt Coffee để được giảm 10% cho mỗi đơn hàng

Đăng ký ngay