We will only roast the coffee after your order is confirmed, ensuring that the batch of FRESH and FRESH coffee will reach you within 48 hours if in Ho Chi Minh, other provinces may take longer because shipping.

Cà phê tự thiết kế

Arabica Cầu Đất 1000g – (TTK)

690,000

Arabica Cầu Đất 1400g – (TTK)

966,000

Arabica Cầu Đất 150g – (TTK)

103,500

Arabica Cầu Đất 2000g – (TTK)

1,380,000

Arabica Cầu Đất 250g – (TTK)

172,500

Arabica Cầu Đất 300g – (TTK)

207,000

Arabica Cầu Đất 350g – (TTK)

241,500

Arabica Cầu Đất 500g – (TTK)

345,000

Arabica Cầu Đất 600g – (TTK)

414,000

Arabica Cầu Đất 700g – (TTK)

483,000

Arabica Điện Biên 1000g – (TTK)

690,000

Arabica Điện Biên 1400g – (TTK)

966,000

Arabica Điện Biên 150g – (TTK)

103,500

Arabica Điện Biên 2000g – (TTK)

1,380,000

Arabica Điện Biên 250g – (TTK)

172,500

Arabica Điện Biên 300g – (TTK)

207,000

Trở thành thành viên của Thiên Hạt Coffee để được giảm 10% cho mỗi đơn hàng

Đăng ký ngay