Cà phê tự thiết kế

Arabica Điện Biên 350g – (TTK)

241,500

Arabica Điện Biên 500g – (TTK)

345,000

Arabica Điện Biên 600g – (TTK)

414,000

Arabica Điện Biên 700g – (TTK)

483,000

Arabica Khe Sanh 1000g – (TTK)

690,000

Arabica Khe Sanh 1400g – (TTK)

966,000

Arabica Khe Sanh 150g – (TTK)

103,500

Arabica Khe Sanh 2000g – (TTK)

1,380,000

Arabica Khe Sanh 250g – (TTK)

172,500

Arabica Khe Sanh 300g – (TTK)

207,000

Arabica Khe Sanh 350g – (TTK)

241,500

Arabica Khe Sanh 500g – (TTK)

345,000

Arabica Khe Sanh 600g – (TTK)

414,000

Arabica Khe Sanh 700g – (TTK)

483,000

Note

0

Robusta Daklak 1000g – (TTK)

370,000

Trở thành thành viên của Thiên Hạt Coffee để được giảm 10% cho mỗi đơn hàng

Đăng ký ngay