Cà phê tự thiết kế

Robusta Daklak 1400g – (TTK)

518,000

Robusta Daklak 150g – (TTK)

55,500

Robusta Daklak 2000g – (TTK)

740,000

Robusta Daklak 250g – (TTK)

92,500

Robusta Daklak 300g – (TTK)

111,000

Robusta Daklak 350g – (TTK)

129,500

Robusta Daklak 500g – (TTK)

185,000

Robusta Daklak 600g – (TTK)

222,000

Robusta Daklak 700g – (TTK)

259,000

Robusta Daknong 1000g – (TTK)

390,000

Robusta Daknong 1400g – (TTK)

546,000

Robusta Daknong 150g – (TTK)

58,500

Robusta Daknong 2000g – (TTK)

780,000

Robusta Daknong 250g – (TTK)

97,500

Robusta Daknong 300g – (TTK)

117,000

Robusta Daknong 350g – (TTK)

136,500

Trở thành thành viên của Thiên Hạt Coffee để được giảm 10% cho mỗi đơn hàng

Đăng ký ngay